Wegetarianizm- w zgodzie z planetą

wegetarianizm styl życia w zgodzie z planetą

Gdy spojrzymy szerzej na dietę wegetariańską okazuje się, że ma ona wpływ nie tylko na człowieka jako jednostkę, ale także na cały nasz ekosystem. Produkcja żywności jest procesem wysoko angażującym środowisko naturalne, to znaczy zwierzętazasoby naszej planety: glebę, wodę, powietrze, a także energię elektryczną. Dieta wegetariańska jest korzystna nie tylko dla człowieka (głównie z powodów zdrowotnych), ale także pomaga zadbać o naszą planetę między innymi poprzez ograniczenie produkcji zwierzęcej.

 

Oszczędność wody

Zmniejszenie produkcji zwierzęcej powoduje znaczne zmniejszenie zużycia wody. W produkcji mięsa potrzebne są znacznie większe jej ilości niż ma to miejsce w przypadku produkcji roślinnej. Podczas produkcji zwierzęcej woda wykorzystywana jest nie tylko do pojenia zwierząt, ale także przy procesach czyszczenia miejsc chowu jak i samych zwierząt, oraz przy przetwórstwie mięsa
w zakładach mięsnych. Nie bez znaczenia jest też ilość wody wykorzystanej do procesu produkcji paszy dla zwierząt.

 

Korzyści dla klimatu

Po drugie, mniejsza produkcja zwierzęca wiąże się z mniejszym wytwarzaniem gazów cieplarnianych. Przemysłowa hodowla zwierząt jest odpowiedzialna za 18% ich światowej emisji co daje większy wynik niż suma udziałów transportu lądowego, morskiego
i powietrznego!
  Większość z wytwarzanych gazów cieplarnianych to metan, tlenek azotu i amoniak, które pochodzą z procesów trawiennych zwierząt i nawozu pochodzenia zwierzęcego. Oprócz mniejszej ilości emitowanych do atmosfery gazów cieplarnianych, zmniejszeniu uległoby także zużycie energii wykorzystywanej podczas przemysłowej produkcji mięsa. Dla porównania – uprawa roślin na polach, w szklarniach i sadach wymaga przede wszystkim energii słonecznej, której rośliny potrzebują do wzrostu, a która jest też odnawialnym zasobem Ziemi.

 

 

 

Ochrona naturalnego drzewostanu

Produkcja pasz dla zwierząt wiąże się nie tylko ze zużywaniem zasobów słodkiej wody. Wymaga ona wytworzenia kolejnych gruntów rolnych, co skutkuje koniecznością wycięcia wielu hektarów drzew. Każdego roku wykorzystuje się miliardy zwierząt hodowlanych w celu pozyskania z nich mięsa. Dlatego aby zwiększyć powierzchnię dla terenów hodowlanych, wycina się lasy. Ograniczenie produkcji zwierzęcej wymagałoby mniej miejsca potrzebnego pod hodowlę zwierząt a także pod uprawę roślin przeznaczonych na paszę. Takie działania w efekcie pozwoliłyby na ograniczenie ilości emitowanych do atmosfery gazów, a także ilości wycinanych drzew. Drzewa są nie tylko jako siedliskami dla zwierząt, absorbują również dwutlenek węgla zawarty w powietrzu, tym samym chroniąc nas przed ociepleniem klimatu. W upalne dni chronią nas przed słońcem, a pochłaniając nadmiar wody opadowej– przed powodziami.

 

Etyka i humanitaryzm

Stosowanie diety wegetariańskiej jest także swojego rodzaju troską o dobrostan zwierząt. Nadal istnieją miejsca, gdzie zwierzęta hodowlane są przetrzymywane w ciasnych klatkach, po czym są transportowane do zakładów przemysłu mięsnego w bardzo złych warunkach. Rezygnując ze spożycia mięsa, dokładamy swoją cegiełkę do ograniczenia cierpienia wielu zwierząt.

 

Podsumowując, dieta wegetariańska jest nie tylko korzystna dla naszego zdrowia, ale także dla „zdrowia” i kondycji naszej planety! 😊

Leave a comment